Drogtest & alkoholprov för körkort

 Vi samarbetar med laboratorium runt om i Sthlms län. Även Uppsala, Katrineholm, Nyköping, Eskilstuna, Norrköping, Göteborg, Lidköping och Falköping. Klicka på länken om ditt ärende gäller: ansökan om körkort med villkor om alkolås 

Återkallat körkort - ansök i god tid

Om du har eller har haft ditt körkort indraget och spärrtiden är längre än ett år, måste du ansöka om ett nytt körkortstillstånd samt skicka in läkarintyg. 

Du kan ansöka om körkortstillstånd när det återstår sex månader av spärrtiden. Ansök i god tid eftersom Transportstyrelsen beslutar om provtagningar under minst 6 mån innan ett läkarintyg kan utfärdas.

Mer info: återkallat körkort, ansök om körkortstillstånd

Starta upp ärende

Om du har eller har haft ditt körkort indraget och spärrtiden är längre än ett år, måste du ansöka om ett nytt körkortstillstånd samt skicka in läkarintyg. 

Du kan ansöka om körkortstillstånd när det återstår sex månader av spärrtiden. Ansök i god tid eftersom Transportstyrelsen beslutar om provtagningar under minst 6 mån innan ett läkarintyg kan utfärdas.

Viktigt! Tag med dig ditt föreläggande* med information kring dina prover och observationstid samt när ditt intyg senast ska vara inskickat. Utan föreläggande får vi svårt att starta upp ditt ärende

*Ett föreläggande får du av Transportstyrelsen efter att du ansökt om körkortstillstånd. Ett föreläggande är inte samma som återkallelsebeslut.

Alkoholprover och drogtester

Du kommer att få lämna prover på något laboratorium (Karolinska, Unilabs, Synlab Medilab) på e-remiss från oss. Se förteckning över laboratorier: HÄR 

Vi kommer att skicka kallelser på SMS till dig när du ska lämna prover. Proverna ska ske oannonserat, kallelse med kort varsel enl Transportstyrelsens krav.

När alla prover är klara ska du komma till oss på läkarbesök för intygsskrivning. Vi planerar in ett besök preliminärt när vi startar upp ditt ärende.

Om du är försenad med att påbörja provtagningarna och riskerar att bli sen med läkarintyget, då behöver du kontakta Transportstyrelsen för att söka anstånd. 

Alkoholprover

Blodproverna kallas för alkoholmarkörer och visar förhöjda värden vid överkonsumtion av alkohol (ett regelbundet och högt intag över en längre period). Levervärden kan vara förhöjda av andra medicinska orsaker och i vissa fall kan vi behöva utreda detta med kompletterande prover.

Narkotikaanalyser (urinprov)

Urinens kreatininvärde ska redovisas i läkarintyget. Ett lågt kreatininvärde innebär att du har druckit stora mängder vätska innan - urinen blir mycket ljus och drogtestet blir ogiltigt.
Tar du något läkemedel som gjort ditt prov positivt måste du kunna uppvisa recept eller medicinlista.

Varmt välkommen att kontakta oss för att starta upp ditt ärende. Vi hänvisar i första hand till vår onlinebokning.

Priser

4 alkoholprover

 • (utan drogtest)

 • Varje provtillfälle

  1000 kr

 • Läkarbesök/intyg

  1500 kr

 • Totalt

  5500 kr

4 alkoholprover och 1-2 drogtest

 • Varje provtillfälle

  1100 kr

 • Läkarbesök/intyg

  1500 kr

 • Totalt

  5900 kr

6 drogtest

 • (en substans) utan alkoholprover

 • Varje provtillfälle

  1000 kr

 • Läkarbesök/intyg

  1500 kr

 • Totalt

  7500 kr

6 drogtest

 • (fler än en substans) utan alkoholprover

 • Varje provtillfälle

  1100 kr

 • Läkarbesök/intyg

  1500 kr

 • Totalt

  8100 kr

6 drogtest

 • En substans (med/utan 2 sidoprover) och 1-2 alkoholprov.

 • Varje provtillfälle

  1100 kr

 • Läkarbesök/intyg

  1500 kr

 • Totalt

  8100 kr

6 drogtest

 • Fler än en substans (med/utan 2 sidoprover) och 1-2 alkoholprov.

 • Varje provtillfälle

  1200 kr

 • Läkarbesök/intyg

  1500 kr

 • Totalt

  8700 kr

6 drogtest

 • (oavsett antal substanser) och 4 alkoholprov.

 • Varje provtillfälle

  1300 kr

 • Läkarbesök/intyg

  1500 kr

 • Totalt

  9300 kr

 • Moms ingår.
 • Du betalar alltid ett fast belopp vid varje provtagningstillfälle.
 • Priserna baseras på antal prover som du behöver lämna under observationstiden.
 • Proverna lämnas innan läkarintyg kan utfärdas.
 • Förelägganden är utformade på olika sätt. Angivna priser är exempel på hur de vanligaste föreläggandena är utformade. 
 • Vid uppfyllda kriterier för missbruk eller beroende kräver Transportstyrelsen tillägg av prover som inte alltid står med i ditt föreläggande, sk sidoprover.
  Sidoprover: Vid alkoholärenden krävs ibland att du lägger till 2 st drogtester (urinprover). Vid narkotikaärenden (drogtest) krävs ibland att du lägger till 2 st alkoholprover (blodprov) samt 2 st drogtest för andra substanser.
 • Drogtest omfattar de vanliga substansgrupperna. Blodprover omfattar de obligatoriska alkoholmarkörerna.
 • Behöver du lämna prover för tex PEth, kiral analys, anabola steroider, Spice, internetdroger eller läkemedelsanalyser gäller andra priser. Kontakta oss för prisuppgift