Läkarintyg för högre behörighet. Läkarintyg körkort för buss, lastbil och taxi - Driving Körkortsmottagning AB

Vi hjälper dig som behöver läkarintyg för att arbeta till sjöss, sk läkarintyg för sjöfolk

Läkarintyg för sjöfolk

1500 kr

På detta besök träffar du vår läkare Johan Friberg för intygsskrivning, kontroller och syntest. Johan är ansluten till Sjöläkarwebben och behörig att utfärda digitalt läkarintyg till Transportstyrelsen. 

 

Vi hänvisar i första hand till onlinebokningen. För mer information går det bra att kontakta oss.

 

Vad ingår i undersökningen?

 

Läkaren gör en liten undersökning, mäter bl.a blodtrycket, lyssnar på hjärta och lungor och ställer frågor.

Både hörselundersökning och synundersökning ingår, så du behöver inte gå till en optiker/audionom innan. 

Om du har glasögon och behöver nya glasögon för att uppfylla synkraven så är det förstås bra att besöka en optiker i förväg.

Medtag glasögon/linser om du använder det, synundersökning görs då med och utan korrektion. Vi kommer att testa färgseende och synfält samt din synskärpa både på långt håll och nära håll (så medtag läsglasögon om du använder det),

Hörselundersökning utförs med tonaudiometri. Läkaren behöver bl.a ta uppgifter kring ev mediciner, så förbered gärna detta.