Trafik- och Körkortsmedicin

Vår läkare Johan Friberg har genomgått kursen i Trafik- och Körkortsmedicin som anordnas av Svensk Trafikmedicinsk Förening.

Trafikmedicinska aspekter på äldre i trafiken, demens och kognitiva störningar, neurologiska sjukdomar, psykiska sjukdomar, ADHD, autism och psykisk utvecklingsstörning, missbruk- och beroendesjukdomar, alkohol- och droganalyser, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar, trötthet i trafiken inkl. sömn- och vakenhetsstörningar och trafiksyn. Kursen har även handlat om alkolås, trafik och läkemedel, körkortsmedicinska utredningar samt juridiska aspekter.

0
Feed