Läkarintyg vid diabetes och andra sjukdomar

Diabetesintyg: 1050 kr

Hjärt/kärl och övriga sjukdomar: 1700 kr

Om du har någon kronisk sjukdom, t.ex. diabetes eller hjärt/kärlsjukdom kan Transportstyrelsen komma att begära in ett läkarintyg från dig. Det är i första hand din behandlande läkare som ska utfärda detta intyg. Om du inte får hjälp eller om det är långa väntetider och du riskerar att inte hinna skicka in intyg i tid - välkommen att kontakta oss. Vår läkare är specialist i allmän- och internmedicin samt endokrinologi och behörig att utfärda de flesta medicinska intyg.

Läkarintyg för diabetes - diabetesintyg - läkarintyg för körkort hjärta och kärl - Driving Körkortsmottagning Stockholm

När Transportstyrelsen har begärt att få läkarintyg p.g.a kronisk sjukdom, då kan vi hjälpa dig.

Föreläggande/beslut

 

Vi kommer att behöva ta del av det beslut/föreläggande som Transportstyrelsen har skickat till dig, där det framgår vad läkarintyget ska innehålla samt vilken behörighet som intygsskrivande läkare ska ha. Vi kan vanligtvis hjälpa till, men inte alltid. Ibland krävs specialistläkare inom olika områden, tex kardiologi.

 

Läkarbesök


Vi kommer att behöva ta del av din journal, så vid besöket kommer du att få logga in med mobilt bank-ID i din journal på 1177 för att visa upp för oss. Gäller det diabetes vill läkaren se resultat av senaste laboratoriesvar samt ögonbottenfoto. Läkaren behöver ta uppgifter kring ev mediciner, så förbered gärna detta. 


Priser

 

Om du behöver fler intyg, dvs om Transportstyrelsen kräver separata intyg så kommer det att kosta mer.