Läkarintyg och provtagningar för alkohol och narkotika

Återkallat körkort?

Om du har eller har haft ditt körkort indraget och spärrtiden är längre än ett år, måste du ansöka om ett nytt körkortstillstånd samt skicka in läkarintyg. 

Du kan ansöka om körkortstillstånd när det återstår sex månader av spärrtiden. Ansök i god tid eftersom Transportstyrelsen beslutar om provtagningar under minst 6 mån innan ett läkarintyg kan utfärdas.

 

Starta upp observationstid

Boka in ett första besök till oss för att starta upp din observationstid.

Viktigt! Tag med dig ditt föreläggande med information kring dina prover och observationstid samt när ditt intyg senast ska vara inskickat. Utan föreläggande får vi svårt att starta upp ditt ärende.

Ett föreläggande får du av Transportstyrelsen efter att du ansökt om körkortstillstånd. Ett föreläggande är inte samma som återkallelsebeslut.

Läkarintyg och provtagningar för alkohol och narkotika - drogtester - alkoholprover - Driving Körkortsmottagning Stockholm

Vi hjälper dig med provtagningar och läkarintyg för alkohol, narkotika och läkemedel

Alkoholprover och drogtester

Du kommer att få lämna proverna vid något laboratorium som vi har avtal med (Karolinska, Unilabs, Synlab Medilab). Under observationstiden skickar vi kallelser på SMS till dig när du ska lämna prover. Proverna ska ske oannonserat och proverna ska ska lämnas med kort varsel, enl Transportstyrelsens krav (drogtester dagen efter kallelse, alkoholprover inom några dagar efter kallelse). Vi skickar elektroniska remisser för provtagning i de allra flesta fall.

När alla prover är klara ska du komma till oss på läkarbesök för intygsskrivning. Vi kontaktar dig för att boka in läkartiden när du är klar med alla prover.

Om du är försenad med att påbörja provtagningarna och riskerar att bli sen med läkarintyget, då hjälper vi dig att ansöka om anstånd hos Transportstyrelsen. 

Alkoholprover

Blodproverna kallas för alkoholmarkörer och visar förhöjda värden vid överkonsumtion av alkohol (ett regelbundet och högt intag över en längre period). CDT och GT heter de obligatoriska markörerna. I vissa fall kan vi behöva utreda förhöjda värden med kompletterande prover.

Narkotikaanalyser (urinprov)

Drogtestning sker övervakat. Om det endast är drogtester som du ska lämna kan du välja att lämna alla prover hos oss i stället för på ett laboratorium. Vi har dropin, vanligtvis öppet mellan kl 08.00-18.00.

Urinens kreatininvärde ska redovisas i läkarintyget. Ett lågt kreatininvärde innebär att du har druckit stora mängder vätska innan - urinen blir mycket ljus och drogtestet blir ogiltigt.
Tar du något läkemedel som gjort ditt prov positivt måste du kunna uppvisa recept eller medicinlista.

Socialtjänst, advokatbyrå etc

Vi tar emot beställningar av alkohol och drogtester från Socialtjänst, advokatbyrå, HVB-hem etc.

Ring oss så berättar vi mer, eller skicka oss ett mail så översänder vi skriftlig information samt underlag för beställning etc.

Provtagningslaboratorier

Vi har avtal med Unilabs, Karolinska Universitetslaboratoriet samt Synlab, vilket innebär att det finns många olika provtagningslaboratorier att välja mellan.

De flesta laboratorier finns på vårdcentraler och sjukhus i Stockholms län.

Övervakade drogtester i urin kan man endast lämna på vissa avsedda laboratorier i Stockholm och i Uppsala.

Blodprover (alkohol) kan man även få lämna i Uppsala, Katrineholm, Nyköping, Eskilstuna, Norrköping, Göteborg, Lidköping, Falköping och Malmö.

 

Priser

 

Nr 1

4 alkoholprover (utan drogtest)

Varje provtillfälle: 1000 kr

Läkarbesök/intyg: 1500 kr

Pris totalt: 5500 kr

 

Nr 2

4 alkoholprover och

2 drogtest

Varje provtillfälle: 1300 kr

Läkarbesök/intyg: 1500 kr

Pris totalt: 6700 kr

 

 

Nr 3

6 drogtester en substans

(utan alkoholprover)

Varje provtillfälle: 1000 kr

Läkarbesök/intyg: 1500 kr

Pris totalt: 7500 kr

 

 

Nr 4

6 drogtester fler än en substans (utan alkoholprover)

Varje provtillfälle: 1100 kr

Läkarbesök/intyg: 1500 kr

Pris totalt: 8100 kr

 

 

Nr 5

6 drogtester en substans

(med/utan sidoprover) och

2 alkoholprover

Varje provtillfälle: 1200 kr

Läkarbesök/intyg: 1500 kr

Pris totalt: 8700 kr

 

 

Nr 6

6 drogtester fler än en substans (med/utan sidoprover) och

2 alkoholprover

Varje provtillfälle: 1300 kr

Läkarbesök/intyg: 1500 kr

Pris totalt: 9300 kr

 

Nr 7

6 drogtester oavsett antal substanser (med/utan sidoprover) och 4 alkoholprover

Varje provtillfälle: 1500 kr

Läkarbesök/intyg: 1500 kr

Pris totalt: 10500 kr

 

  • 25% moms ingår i priserna.
  • Du betalar ett fast belopp vid varje provtillfälle.
  • Proverna lämnas innan läkarintyg kan utfärdas.
  • Angivna prispaket är exempel på hur de vanligaste föreläggandena är utformade, andra varianter kan förekomma.
  • Vid uppfyllda kriterier för missbruk eller beroende kräver Transportstyrelsen tillägg av s.k sidoprover. Sidoprover vid alkoholberoende är 2 st drogtester i urin. Sidoprover vid drogberoende är 2 st alkoholprover samt 2 drogtester för övriga substanser.
  • Angivna priser gäller endast för analyser som ingår i de vanliga substansgrupperna för drogtest (amfetamin, cannabis, opiater, bensodiazepiner och kokain).
  • Obligatoriska alkoholmarkörer är CDT och GT.
  • Behöver du lämna prover för t.e.x anabola steroider, internetdroger, läkemedelsanalyser, PEth-prov, kiral analys gäller andra priser, dessa analyser är dyrare. Kontakta oss för prisuppgifter.
  • Om du använder mediciner som ger positivt på drogtest utförs verifiering av analysen på laboratoriet, detta kostar extra.